NOVOSTI

IMPULSE

IMPULSE (Implementacija efikasne i isplative intervencije za pacijente sa psihotičnim poremećajima u zemljama sa niskim i srednjim primanjima u Jugoistočnoj Evropi) je trogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija u okviru inicijative Horizon 2020. Cilj studije je olakšati razvoj DIALOG +, psihosocijalne intervencije zasnovane na tehnologiji, u pet zemalja jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj […]

NOVOSTI

Erasmus+ „Prakse mentalnog zdravlja u zajednici u bivšoj Jugoslaviji“

Projekat „Prakse mentalnog zdravlja u zajednici u bivšoj Jugoslaviji“ osmišljen je kao visokokvalitetan regionalni obrazovni program koji ima za cilj poboljšanje postojeće prakse tretmana problema mentalnog zdravlja u regionu bivše Jugoslavije. Članovi Hearing Voices Mreže zapadnog Balkana – Dom Turnić iz Hrvatske, Udruženje Slišanje glasov iz Slovenije, Tavan iz Bosne i Hercegovine i Prostor iz […]

NOVOSTI

Hearing voices mreža zapadnog Balkana, ERASMUS+

  Hearing voices mreža zapadnog Balkana je deo međunarodne Hearing voices mreže koja postoji u više od 30 zemalja sveta. Mreža je osnovana 2015.godine i čine je organizacije, institucije i pojedinci zainteresovani za drugačiji pristup problemima mentalnog zdravlja. Mrežu zapadnog Balkana čine Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva i Prostor […]

NOVOSTI

Hearing voices projekat, 2017,Erasmus +

Udruženje “Prostor“ je predstavnik međunarodne “Hearing Voices” mreže za Srbiju i zajedno sa udruženjima “Duša” i „Videa“ pokrenulo je prvu grupu ovog tipa u Srbiji i organizovalo niz treninga i predavanja za zaposlene u sistemu mentalnog zdravlja, korisnike psihijatrijskih usluga, studente i širu javnost. “Prostor” je takođe i jedan od osnivača Hearing Voices Mreža Zapadnog […]

Aktivnosti, NOVOSTI

Izložba “Da li ste vi normalni?“

U Domu omladine, 12.januara predstavljena je izložba u okviru projekta udruženja Prostor-kampanje “Da li ste vi normalni?“ koja je započela sa svojom realizacijom maja 2015. Kao glavni cilj, ova kampanja ima približavanje teme mentalnog zdravlja zajednici i smanjenje predrasuda prema korisnicima psihijatrijskih usluga. U okviru projekta, sedam umetnika predstavilo je svoje radove inspirisane temom psihijatrije, […]

Aktivnosti, NOVOSTI

DA LI STE VI NORMALNI?

Povodom volonterske akcije „Naš Beograd“, u organizaciji Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, 30. maja 2015, udruženje Prostor započelo je kampanju „Da li ste vi normalni?“  kojom je želelo ukaže na položaj osoba sa problemima mentalnog zdravlja, sa ciljem podizanja svesti javnosti na ovu temu. Na platou ispred Opštine Zvezdara realizovala se umetnička radionica […]

NOVOSTI

Nedelja svesti o mozgu

Nedelja svesti o mozgu je naučno-popularna manifestacija međunarodnog karaktera. U organizaciji Studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije, Nedelja svesti o mozgu 2015. se održala pod sloganom „Moza(i)k u našim glavama“. 16. marta, u galeriji SANU, u okviru Tribine o šizofreniji, o radu udruženja Prostor govorila je Jovana Viculin. Vesna Avramović, predsednica udruženja „Duša“ predstavila je […]

NOVOSTI, Uncategorized

Hearing voices grupe za korisnike i korisnice psihijatrijskih usluga, 8. i 9. mart

  Hearing Voices grupe samopomoći Osmog i devetog marta u Beogradu, u Mesnoj zajednici “Ćirilo i Metodije” Opštine Zvezdara, održana je radionica sa ciljem predstavljanja Hearing Voices grupa samopomoći. Na Hearing Voices grupama samopomoći osobe se ohrabruju da govore o iskustvima koja su obično ,,tabu tema”, i to bez osuđivanja i uz poštovanje ličnih uverenja […]

NOVOSTI

Sajam partnerstva

Udruženje Prostor na Sajmu partnerstva u okviru CSR Foruma, 16.decembra u Narodnoj Banci Srbije. http://www.sens.rs/socijalno-preduzetnistvo/publikacije/239-katalog-proizvoda-socijalnih-preduzeca-i-predloga-za-saradnju-sa-poslovnim-sektorom