Hearing Voices 2017-2018.

 

Hearing Voices, 2017, Erasmus +

Projekat “Hearing Voices”, podržan od strane Fondacija Tempus u okviru EU programa Erasmus+, realizovan je u partnerstvu udruženja Prostor sa humanitarnom organizacijom Mind in Camden iz Londona, Velika Britanija.

Cilj ovog projekta bio je da učesnici steknu znanja i veštine koji bi unapredili rad „Hearing Voices“ grupe u Beogradu kao i programa edukacije u ovoj oblasti. Pored toga, cilj je bio da se učesnici upoznaju sa primerima dobre prakse iz oblasti usluga „Mentalnog zdravlja u zajednici“, razmene iskustva sa kolegama iz Londona i upoznaju se sa razlikama u kontekstu, pristupu, metodama i tretmanu u oblasti mentalnog zdravlja koji se primenjuje u Engleskoj. Pored treninga u Londonu u organizaciji partnera Mind in Camden, projekat je obuhvatao aktivnosti diseminacije sa ciljem širenja ideja projekta, informisanja i edukacije medicinskog osoblja, korisnika psihijatrijskih usluga, studenata i šire javnosti, u psihijatrijskim institucijama i lokalnoj zajednici.

Udruženje “Prostor“ je predstavnik međunarodne “Hearing Voices” mreže za Srbiju i zajedno sa udruženjima “Duša” i „Videa“ pokrenulo je prvu grupu ovog tipa u Srbiji i organizovalo niz treninga i predavanja za zaposlene u sistemu mentalnog zdravlja, korisnike psihijatrijskih usluga, studente i širu javnost. “Prostor” je takođe i jedan od osnivača Hearing Voices Mreže Zapadnog Balkana.

“Hearing Voices” (čuti glasove) je međunarodna mreža koja zastupa drugačiji pristup u radu sa osobama koje imaju nesvakidašnja iskustva- koje čuju glasove, imaju vizije, ili osećaju neuobičajene taktilne senzacije. Ovaj pristup ohrabruje osobe suočene sa teškim dijagnozama da slobodno govore o svojim iskustvima i da uz podršku okruženja prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju.

Grupe namenjene ljudima koji čuju glasove (“Hearing voices” groups) pripadaju grupama samopomoći, s tom razlikom što su to prevashodno grupe za ljude koji čuju glasove, imaju vizije ili druge vrste neobičnih senzornih iskustava. Grupe su usmerene na iskustvo koje članovi grupe donose i jedan od osnovnih postulata ovog pristupa jeste da samo postojanje glasova nije problem, već da su to strah, izolacija od drugih, beznadežnost i nemoć koje su često reakcije na pojavu glasova. U svom radu grupe su usmerene na oporavak i povratak osećaja kontrole nad sopstvenih životom.

 

DSC_0611

27459702_1573128816099496_4282203506675693030_n

27336810_1573122756100102_7330561180048627754_n

27544908_1573128686099509_7313784428992542970_n

27545513_1573128529432858_2043354745543337217_n