Hearing voices projekat, 2017,Erasmus +

Udruženje “Prostor“ je predstavnik međunarodne “Hearing Voices” mreže za Srbiju i zajedno sa udruženjima “Duša” i „Videa“ pokrenulo je prvu grupu ovog tipa u Srbiji i organizovalo niz treninga i predavanja za zaposlene u sistemu mentalnog zdravlja, korisnike psihijatrijskih usluga, studente i širu javnost. “Prostor” je takođe i jedan od osnivača Hearing Voices Mreža Zapadnog Balkana – Balkanski Glasovi.

Projekat “Hearing Voices”, podržan od strane Fondacija Tempus u okviru EU programa Erasmus+, realizuje se u partnerstvu udruženja Prostor sa humanitarnom organizacijom Mind in Camden iz Londona, Velika Britanija.

Cilj ovog projekta je da učesnici steknu znanja i veštine koji bi unapredili rad „Hearing Voices“ grupe u Beogradu kao i programa edukacije u ovoj oblasti. Pored toga, cilj je da se učenici upoznaju sa primerima dobre prakse iz oblasti usluga „Mentalnog zdravlja u zajednici“, razmene iskustva sa kolegama iz Londona i upoznaju se sa razlikama u kontekstu, pristupu, metodama i tretmanu u oblasti mentalnog zdravlja koji se primenjuje u Engleskoj.

 

27336810_1573122756100102_7330561180048627754_n 27459702_1573128816099496_4282203506675693030_n  27544908_1573128686099509_7313784428992542970_n 27545513_1573128529432858_2043354745543337217_n 27545579_1573122952766749_6302404789672415049_n   27857746_1573128869432824_5094191086331339075_n

Please follow and like us: