Psihoterapija

Psihoterapijska grupa na E odeljenju Specijalne psihijatrijske bolnice ,,Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu, formirana je u septembru 2010. godine, i od tada funkcioniše po principu jednočasovnih susreta svake nedelje, pod vođstvom psihoterapeutkinje i psihijatrice prim. dr Anđelke Kolarević. Grupu čine korisnici i korisnice usluga ove ustanove, kao i osoblje bolnice. U međuvremenu, grupa je nastavila sa okupljanjima i u Beogradu, po istim principima i uz priključivanje udruženja Duša i Videa.

Iskustva tokom dosadašnjeg postojanja i funkcionisanja grupe su takva da se primećuju brojni pozitivni učinci. Primetno je da članovi i članice grupe lakše izražavaju osećanja, veštiji su u ispitivanju stvarnosti i lakše uočavaju nijanse u percepciji svojih osećanja, kao i u percepciji sopstvenih iskustava i drugih ljudi.

001 002