Udruženju Prostor je u oktobru 2020. odobren lokalni projekat usmeren na javno zagovaranje za primenu zakona iz oblasti mentalnog zdravlja i obezbeđivanje veće podrške razvoju usluga u zajednici, u skladu sa zakonom, Nacionalnom strategijom za mentalno zdravlje i Akcionim planom koje je naša država donela u oblasti mentalnog zdravlja. Projekat je podržan kroz program ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo, koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a podrazumeva otvaranje Kreativnog prostora za mentalno zdravlje. Sve naše aktivnosti, koje su do sada realizovane u Mesnoj zajednici Ćirilo i Metodije i u prostorijama partnerskog korisničkog udruženja Videa, ubuduće će se odvijati u Kreativnom prostoru za mentalno zdravlje. Želimo da sve svoje aktivnosti unapredimo i učinimo dostupnim što većem broju korisnika, da uključimo što veći broj volontera i podignemo nivo usluge u zajednici.

Aktivnosti udruženja Prostor dostupne korisnicima psihijatrijskih usluga su: art terapija (koju vodi Mina Aleksić,  umetnica i sertifikovana art terapeutkinja), radionica likovne i primenjene umetnosti (koju vodi Marija Kućan, umetnica), grupe samopomoći  i Hearing Voices grupe (više o međunarodnom i regionalnom Hearing Voices pokretu i o ovom pristupu na: https://www.hearing-voices.org/, https://www.intervoiceonline.org/, http://nasglas.org/), psihoterapijska grupa (koju vodi Prim. dr sci. med. Anđelka Kolarević spec.psihijatrije), časovi engleskog jezika, produkcija radio emisije i podkasta (koje vode sami korisnici uz podršku volontera), kao i druženja i druge aktivnosti u saradnji sa volonterima. U rad udruženja uključuju se i dve socijalne radnice iz Instituta za mentalno zdravlje sa kojim smo potpisali sporazum o saradnji, studenti socijalnog rada, kao i Bogdanka Čabak, doktorka opšte medicine i diplomirana umetnica koja će biti zadužena za organizaciju aktivnosti iz oblasti istorije umetnosti.

Nastavljamo redovno da organizujemo prodajne izložbe, javne događaje, online aktivnosti i ostale aktivnosti kampanje, sa ciljem podizanja svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i ljudskih prava korisnika psihijatrijskih usluga, kao i aktivnosti za ekonomsko osnaživanja naših korisnika. U okviru ovog projekta planirana je zagovaračka kampanja Da li ste vi normalni?_Vol.2, sa brojnim pratećim programima.