Udruženje Prostor

AKTIVNOSTI

4

Art terapija

Prostor je jedno od prvih udruženja koje se u Srbiji bavi art terapijom. Tehnike AT oslanjaju se na saznanje da svaka osoba, bilo da ima određeno umetničko znanje i sklonosti ili nema, uvek poseduje latentnu sposobnost da projektuje svoja osećanja u vizuelnoj formi.

5

Ekonomsko osnaživanje

Jedna od važnih aktivnosti jeste i ekonomsko osnaživanje korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga. Prostor je do sada organizovao veliki broj prodajnih izložbi i sajmova. Osobe sa problemima mentalnog zdravlja često se nalaze na ivici egzistencije, mnogi nemaju prihode ili ostvaruju minimalne dohotke ako pristanu na lišenje radne sposobnosti.

2

Umetničke radionice

Prostor od 2010. godine organizuje umetničke radionice u kojima učestvuju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga. Na ovim radionicama primenjuje individualni pristup sa ciljem razvijanja kreativnosti, samopouzdanja, životnih i socijalnih veština korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga na kojima je rad u grupi od izuzetnog značaja jer stvara osećanje pripadnosti i olakšava reintegraciju u zajednicu.

6

Radio emisija/Podcast

Radio emisiju osmišljavaju i vode osobe sa problemima mentalnog zdravlja u organizaciji udruženja Prostor. Cilj projekta je destigmatizacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Korisnice i korisnici psihijatrijskih usluga, kreirajući radio emisiju, imaju priliku da ispolje svoje kreativne ideje, stavove i poglede na svet i na taj način se predstave javnosti.

4

Hearing Voices/Grupa podrške

Ova mreža predstavlja jedan od vodećih svetskih reformističkih pokreta na polju psihijatrije i promoviše one pristupe mentalnom zdravlju koji su bazirani na ličnim iskustvima i na poštovanju ljudskih prava.

5

Časovi kompjutera/Osnove informatike

Časovi kompjutera organizuju se jednom nedeljno u prostorijama udruženja Prostor.

2

Časovi engleskog jezika

Časovi engleskog jezika organizuju se jedanput nedeljno u prostorijama udruženja Prostor.

6

Savetovanje sa socijalnom radnicom

Savetovanje sa socijalnom radnicom organizuje se svake druge nedelju u mesecu.

NOVOSTI

ARHIVA PROJEKATA

PROIZVODI

Šolje (10)

Majice (10)