Projekat podrazumeva osnaživanje grupe korisnika psihijatrijskih usluga-Plemena F20 koji se bave vizuelnom Art terapijom.

Pleme F20 čine je edukovani umetnici i umetnici amateri koji se već više od deset godina bave likovnim i vizuelnim umetnostima. Oni su neformalno, samoinicijativno i anonimno udruženje ljudi sa psihijatrijskom dijagnozom šizofrenije, šifre F20. Za potrebe vizualne Art terapije izumeli su poseban metod sastavljanja celine iz delova. Ovi delovi čine psihološke delove njihove šizofrene ličnosti koje se sklapaju u celinu i u postignutoj celini doživljaju terapeutski efekat. Njihova ideja je da kroz ovaj projekat plasiraju novi pravac vizuelne umetnosti. Ova novina dolazi iz područja stigmatizovanih osoba koji su odbačene od društva.
KONCEPT RADIONICA:
Pleme F20 želi da podeli svoje iskustvo i misiju i da pokaže i sebi i društvu da ljudi sa dijagnozom šizofrenije i uopšte korisnici psihijatrijskih usluga imaju kvalitet u sebi, da mogu biti aktivni i kreativni, da ne treba da budu stigmatizovani i da jednostavno ne zaslužuju da ih društvo tretira kao teret i odbacuje. Ova neformalna grupa bavi se vizuelnom Art terapijom i za njene potrebe, izumeli su poseban metod sastavljanja celine iz delova. Ovi delovi čine psihološke delove njihove šizofrene ličnosti koje se sklapaju u celinu i u postignutoj celini doživljaju terapeutski efekat i dejstvo.

Projekat je podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja i Evropske komisije.

Radionice su podržane i kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, projekat Vlade Švajcarske koji sprovode Helvetas i Gradjanske Inicijative.

#Pleme F20