U Kreativnom Prostoru za mentalno zdravlje jedanput u dve nedelje, u trajanju od 2 sata, održava se art terapijska grupa namenjena korisnicima psihijatrijskih usluga. Grupu vodi Mina Aleksić, slikarka i art terapeutkinja. Grupa za sada ima okvirno 7 članova, a maksimalan broj koji može da primi je 10. Članovi ove grupe su redovni višegodišnji korisnici usluga Prostora, ali je ona otvorena i za nove članove. Većina korisnika usluga udruženja Prostor leči se na psihijatriji dugi niz godina i zvanična psihijatrija bi ih uglavnom svrstala u „psihoze“. Uzevši u obzir emotivno, zdravstveno i psihološko stanje članova grupe, biramo umetnički materijal koji se koristi kao i teme kojima se bavimo, uvek imajući u vidu povratnu informaciju koju dobijamo od korisnika, njihove realne potrebe na koje trebe da odgovorimo, kao i kontekst u kom oni žive.

„Mi smo tu, a vi?“, plato ispred Opštine Zvezdara, septembar 2014.