Hearing Voices (čuti glasove) je međunarodna mreža koja zastupa drugačiji pristup u radu sa osobama koje imaju nesvakidašnja senzorna iskustva- koje čuju glasove, imaju vizije ili osećaju neuobičajene taktilne senzacije. Inovativna metoda Hearing Voices-a bazira se na radu u grupama, čime se korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga pruža mogućnost da, na ravnopravnoj osnovi, dele svoja iskustva, kao i da na drugačiji način pristupe svojim problemima zbog kojih su diskriminisani i često izolovani od ostatka društva. Akcenat je na ,,dekodiranju” glasova, kako bi se osobe sa ovim teškim iskustvima osnažile i kako bi im se poboljšao kvalitet života. Rezultati primene ovog pristupa su brojni i veoma korisni: bolji san, bolja komunikacija sa drugima, razvijanje samopouzdanja, prihvatanje sebe, lakše suočavanje sa problemima…

Prostor i partnersko udruženje Metanoia iz Sarajeva postali su 2014. godine zvanični predstavnici Hearing Voices mreža Balkana. Ova mreža predstavlja jedan od vodećih svetskih reformističkih pokreta na polju psihijatrije i promoviše one pristupe mentalnom zdravlju koji su bazirani na ličnim iskustvima i na poštovanju ljudskih prava. Prostor je zadužen za formiranje mreže u regionu, pod pokroviteljstvom organizacije Intervoice, vodećeg tela Hearing Voices mreže. Kao prvi korak u formiranju mreže u Srbiji organizuje se niz predavanja i treninga namenjenih korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga i profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja, kao i volonterima i pružaocima usluga u lokalnoj zajednici.

Osnovni oblik delovanja Hearing Voices mreže su grupe samopomoći ili grupe vršnjačke podrške. Po istom principu, korisnici i korisnice usluga udruženja Prostor biće obučeni da organizuju i vode ovakve grupe, čime će direktno uticati na poboljšanje svog ličnog stanja. Prve grupe ovog tipa nastale su iz pionirskog rada profesora Mariusa Romme-a i doktorke Sandre Esher, 80-ih godina prošlog veka u Holandiji.

Najznačajniji ciljevi Hearing Voices pokreta su: podizanje svesti javnosti o pitanjima ljudskih prava osoba koje čuju glasove i imaju druga nesvakidašnja iskustva, ohrabrivanje i osnaživanje korisnika i korisnica, kao i profesionalaca koji ih podržavaju, informisanje društva o značenju glasova, edukacija na ovu temu i smanjenje neznanja i straha. Važna je i edukacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja i stručnjaka koji se ovim pitanjem bave na temu alternativnih pristupa koji bi mogli doprineti oporavku.

Mnogobrojne lične ispovesti svedoče o transformaciji koju su osobe doživele, zahvaljujući Hearing Voices-u:

,,Sada mogu da odgovorim svojim glasovima. Pre sam ih samo slušao. I sada više ne pijem.”

,,Bolje spavam. Više slušam svoje glasove.”

,,Moje socijalne veštine su se popravile od kada dolazim u grupu.”

,,Ove grupe su promenile ceo odnos koji imam prema sebi. Više ne moram da glumim. Ovaj pristup mi daje samopouzdanje.”

,,Više nisam toliko zlostavljama od kada dolazim ovde.”

,,Ovde vlada divno raspoloženje koje uvek ponesem sa sobom i koje mi pomaže i kod kuće.”

,,Kada shvatiš da nisi čudan, da se slične stvari dešavaju i drugim ljudima; Članovi grupe su mi omogućili da se normalizujem i da shvatim da je moguće imati ispunjen život, bez obzira na glasove.”

,,Nisi sam.”

Dirk Corstens

Rachel Waddingham

Slobodanka Popović