Osobe sa problemima mentalnog zdravlja su među socijalno najugroženijim grupama u Srbiji. Iako su mentalna oboljenja druga po broju obolelih u našoj zemlji, ovim problemom se javni i civilni sektor malo bave. Jedan od glavnih ciljeva Prostora od 2011. godine jeste poboljšanje ekonomske situacije korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga.

Osobe sa problema mentalnog zdravlja su uglavnom nezaposlena lica koja nemaju nikakav izvor prihoda. Postoji i problem njihovog zaposlenja zbog stigmatizacije i odbacivanja od strane bliže okoline i društva u celini. Aktivnim uključivanjem korisnika i korisnica u aktivnosti u zajednici, podsticanjem nezavisnosti, jačanjem ličnosti i uključivanjem u svakodnevni život, doprinosi se njihovom individualnom oporavku, poboljšavaju se porodični odnosi, informišu se i edukuju članovi i članice društva, a sve u cilju trajne promene pogrešne percepcije o ovoj socijalno ugroženoj grupi.

Ovim vidom kulturne aktivnosti u zajednici pomaže se ljudima koji teško dolaze do posla i do socijalne usluge. Ekonomsko osnaživanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja je inovativna ideja, nov način da naši korisnici i korisnice, putem sopstvenog rada, bar delimično reše različite probleme sa kojima se susreću- od ekonomskih do socijalnih, i to u svojoj zajednici. Na taj način se ostvaruje društvena korist i socijalna integracija jedne ugrožene grupe.