„Da li ste vi normalni?“ je kampanja udruženja Prostor koja ima za cilj približavanje teme mentalnog zdravlja zajednici. Kroz
aktivnosti kampanje težimo da informišemo građane i građanke na ovu važnu temu kako bismo uticali na smanjenje predrasuda, pogrešnih stavova i ponašanja.
U okviru projekta „Kreativni prostor za mentalno zdravlje“ u februaru 2021. počela je druga faza ove kampanje. “Da li ste vi
normalni? Vol. 2” obuhvatala je, između ostalog, i seriju radionica vizuelnih umetnosti u kojima su učestvovali profesionalni umetnici i umetnice, kao i korisnici i korisnice udruženja Prostor a koje su se realizovale u „Kreativnom prostoru za mentalno zdravlje“ i
prostorijama UP “Cvijeta Zuzorić” kroz godišnji program edukativnih projekata i radionica ULUS-a. Ova brošura predstavlja intimni osvrt na iskustvo zajedničkog rada.
Koordinatorke projekta: Katarina Jakovljević i Marija Kućan (udruženje Prostor).
Koordinatori i koordinatorke radionica vizuelnih umetnosti: Radoš Antonijević, Zoran Dimovski, Katarina Jakovljević, Vladimir Milanović, Milorad Mladenović i Ljiljana Šunjevarić.
Kampanja je podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ULUS-a i kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, projekat Vlade Švajcarske koji sprovode Helvetas i Građanske Inicijative. Udruženje Prostor od 2009. godine radi sa korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga i organizuje različite aktivnosti usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja.