Kampanja „Da li ste vi normalni?_Vol2“

Iako je tema mentalnog zdravlja uvek značajna, situacija izazvana pandemijom dovela do povećanja broja ljudi koji se suočavaju sa problemima tog tipa i podigla interesovanje javnosti za ovu temu. Zato pozivamo sve aktere iz oblasti mentalnog zdravlja, kao i sve zainteresovane građane, da se ujedine u zajedničkoj borbi za informisanje javnosti na temu mentalnog zdravlja i promociju usluga mentalnog zdravlja u zajednici! Naša kampanja „Da li ste vi normalni_Vol.2.“ usmerena je upravo na podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i na umrežavanje sa različitim akterima koji se bave ovom temom.

Na pitanje „Ko odlučuje o tome da li je nešto prirodno, uzorno ili normalno?“, odgovor je bezličan – društvo.

Pitanje: „Koje društvo, njegovi segmenti ili strukture?“, takođe je bez odgovora, ukoliko se kao odgovor ne prihvati bezlična sintagma „javno mnjenje“. […]

Time su na sigurnoj udaljenosti držani kriterijumi na osnovu kojih je neko ponašanje proglašavano prirodnim i prihvatljivim. Vremenom, uzdržanost u preispitivanju porekla društvenih normi i sama je postala društvena norma. (Stojnov, D. Društvena konstrukcija normalnosti i njenih granica; „Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja“, 2005)

Prva faza kampanje započela je 2014. godine, nizom javnih događaja i akcija, kao što su koncerti, prodajne izložbe, gerilske akcije i radionice na otvorenom. Jedan od istaknutijih događaja je izložba „Da li ste vi normalni?“ održana u Domu omladine Beograda 2016. godine. Tom prilikom, sedam umetnika, u saradnji sa Prostorom, realizovalo je individualne umetničke projekte inspirisane temom mentalnog zdravlja, psihijatrije, normalnosti, kao i položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja u našem društvu. Uključivanjem korisnika psihijatrijskih usluga i građana u ove aktivnosti i njihovom interakcijom, podigli smo informisanost javnosti i uticali na smanjenje predrasuda prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja. Od kraja prošle godine, sprovodimo drugu fazu ove kampanje koja se zbog trenutne situacije prevashodno bazira na online aktivnostima. Do sada smo redovnim objavama na društvenim mrežama pozivali na dijalog o temi mentalnog zdravlja, pružali podršku građanima u teškim vremenima, kao i pozivali na preispitivanje pojma „normalnosti“. Pored aktivnosti na društvenim mrežama, realizujemo istoimenu radio emisiju koju uređuju i vode korisnici uz podršku članova Prostora, organizovali smo i uspešnu i značajnu tribinu „Prostor za mentalno zdravlje u zajednici“ koji je privukao pažnju stručnjaka iz ove oblasti, civilnog sektora, samih korisnika i šire javnosti. U narednom periodu planiramo da nastavimo sa online aktivnostima, ali se nadamo da će nam situacija dozvoliti da ponovo organizujemo javne događaje, poput performasa, izložbe, koncerta i umetničke radionice na otvorenom. Naš rad je podržan kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, projekat Vlade Švajcarske koji sprovode Helvetas i Građanske inicijative i od strane Evropske komisije.

Do kraja ovog projekta, koji je trajao od novembra 2020. do novembra 2021. godine, postigli smo sledeće rezultate:

  • Najznačajniji rezultat je otvaranje Kreativnog prostora za mentalno zdravlje, prve dostupne, redovne, strukturisane usluge mentalnog zdravlja u zajednici ovog tipa vođene od strane OCD
  • Ostvarena je saradnja sa GO Stari Grad i Zvezdara, potpisani su protokoli o saradnji.
  • Ostvarena je saradnja sa Domovima zdravlja i Centrima za socijalni rad Zvezdara, Stari Grad i Vračar. Partnerstva sa pomenutim institucijama su u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje programa o zaštiti mentalnog zdravlja u RS (2019 – 2026), i odnose se na saradnju OCD i javnih institucija i razvoj usluga u zajednici.
  • Potpisani su i protokoli o saradnji sa IMZ i Klinikom Dr Laza Lazarević.
  • U okviru zagovaračkih aktivnosti i kampanje „Da li ste vi normalni?_Vol2“, građane smo uključili kroz online aktivnosti, 2 okrugla stola, tribinu, prodajnu izložbu i 4 sajma, 4 javne radionice, 2 predavanja, 34 1:1 sastanaka, ukupno 459 građana bilo je direktno uključeno u projekat.
  • Oformili smo Pokret za mentalno zdravlje na inicijativu partnerske mreže korisničkih udruženja NAUM i organizovali Prvi Beogradski Festival Mentalnog zdravlja.
  • Na nacionalnom nivou, ostvareni su zajednički rezultati kroz zagovaračke aktivnosti Pokreta prema Republičkoj stručnoj komisiji za mentalno zdravlje i učešće na Društvenom dijalogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kao i Radnoj grupi koju je oformio Caritas Srbije a bavi se prevashodno temom sprovođenja pomenutog Akcionog plana u ovoj oblasti.

 

Kampanja “Da li ste vi normalni? Vol. 2” obuhvatala je i seriju radionica vizuelnih umetnosti u kojima su učestvovali profesionalni umetnici i umetnice, kao i korisnici i korisnice udruženja Prostor a koje su se realizovale u „Kreativnom prostoru za mentalno zdravlje“ i
prostorijama UP “Cvijeta Zuzorić” kroz godišnji program edukativnih projekata i radionica ULUS-a. Ova brošura predstavlja intimni osvrt na iskustvo zajedničkog rada.
Koordinatorke projekta: Katarina Jakovljević i Marija Kućan (udruženje Prostor).
Koordinatori i koordinatorke radionica vizuelnih umetnosti: Radoš Antonijević, Zoran Dimovski, Katarina Jakovljević, Vladimir Milanović, Milorad Mladenović i Ljiljana Šunjevarić.
Kampanja je podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ULUS-a i kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, projekat Vlade Švajcarske koji sprovode Helvetas i Građanske Inicijative. Udruženje Prostor od 2009. godine radi sa korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga i organizuje različite aktivnosti usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]