U četvrtak, 14.9.2023, u prostorijama opštine Stari Grad održan je Okrugli sto pod nazivom DOSTUPNOST USLUGA MENTALNOG ZDRAVLjA U ZAJEDNICI U OKVIRU SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Na Okruglom stolu predstavili smo analizu potreba za razvojem usluga mentalnog zdravlja u zajednici u okviru Sistema socijalne zaštite i značaja razvoja ovakvih usluga, kao i naše preporuke opštini Stari Grad, za izradu novog Programa unapređenja socijalne zaštite.

Takođe, predstavljena je publikacija „Dostupnije usluge zaštite mentalnog zdravlja građanima na teritoriji GO Stari Grad“, koju je udruženje Prostor nedavno objavilo i koja predstavlja zaključke analize potreba za razvojem usluga mentalnog zdravlja u zajednici na lokalu, sprovedene tokom 2022. i 2023. godine.

Učesnici su bili predstavnici različitih institucija i organizacija koje se bave socijalnom zaštitom i mentalnim zdravljem.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Psihijatr-i-JA- uključivanje lokalnih institucija i građana u unapređenje usluge mentalnog zdravlja u zajednici“, koji se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi „Trag fondacija“ u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – „KoRSE“.