Korisnici i korisnice Udruženja Prostor imaju mogućnost da se dva puta mesečno, a po potrebi i češće, savetuju sa socijalnom radnicom.

Savetovanje sa socijalnom radnicom je vrsta usluge koja pomaže korisnicima psihijatrijskih usluga u prevladavanju različitih poteškoća. Socijalni radnik pomaže korisnicima da prepoznaju koje su im usluge različitih sistema konkretno primenjive u skladu sa zakonodavnom regulativom. Korisnici mogu tražiti informacije i savete vezane za ostvarivanje prava garantovanih Zakonom o socijalnoj ili zdravstvenoj zaštiti, Porodičnim zakonom i drugim zakonskim aktima. Korisnici se najčešće interesuju za ostavarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, pitanja vezana za ostvarivanje prava na invalidsku ili porodičnu penziju, i pitanja vezana za ocenu radne sposobnosti. Pored navedenog, korisnici se često suočavaju sa problemima proisteklim iz porodičnog nasledstva i imovinskih odnosa.

Informisanje korisnika uključuje i praktičnu pomoć, u postupku ostvarivanja prava i saradnji sa institucijama preko kojih se ta prava ostvaruju. Socijalni radnik pruža korisnicima pomoć pri popunjavanju formulara za ostvarivanje prava, prikupljanju dokumentacije i usmerava ih na određene adrese.

Socijalni rad je delatnost koja teži poboljšavanju socijalnog funkcionisanja osoba, grupa i zajednice, i to aktivnostima usmerenim na odnose koji se uspostavljaju u interakciji sa okolinom. Sledstveno tome, socijalni radnik Udruženja pruža korisnicima saosećajnost, razumevanje i savete za svakodnevno funkcionisanje u porodičnom, poslovnom ili nekom drugom okruženju.

Uverenje našeg Udruženja je da ljudi imaju veliki kapacitet da poboljšaju sopstvenih okolnosti jer imaju neposredna znanja o situaciji u kojoj se nalaze i o tome šta je to što bi trebalo da se dogodi kako bi se stvari promenile na bolje. Zajedno sa socijalnim radnikom korisnici psihijatrijskih usluga mogu da potraže resurse na pravim mestima, a kako bi se pozitivne promene što pre dogodile.