„Komšija, kako ste?”

Da li možete da se setite kada ste poslednji put ovo izgovorili?

U moderno doba, a posebno u poslednje dve godine, možemo da primetimo da su se ljudi otuđili jedni od drugih, da nemaju vremena  za sebe ni za ljude u svojoj okolini.

U našim životima  dominiraju stres, zabrinutost, nesigurnost, borba za očuvanje (fizičkog) zdravlja i egzistencije. Sve to se odražava i na naše mentalno zdravlje.

Prema istraživanju COV2Sol koje su sproveli Institut za mentalno zdravlje i Medicinski Fakultet –univerziteta u Beogradu, iz 2021. godine- svaki 6. građanin Srbije ispunjava kriterijume za neki od češćih psihijatrijskih poremećaja, a prema istraživanju organizacije PIN iz 2022- svaka 2. osoba koja se suočava sa depresijom u Srbiji, ne potraži pomoć i podršku- jer su zabrinuti šta će komšija da kaže! 

Važno je da razgovaramo o mentalnom zdravlju, i da mu posvetimo više pažnje. Mentalno zdravlje je sastavni deo celokupnog zdravlja čoveka, i bilo bi poželjno da se briga o mentalnom zdravlju preseli iz velikih institucija u zajednicu, i postane dostupna svima.

Upravo zbog toga Udruženje Prostor kampanjom „Komšija, kako ste?” želi da skrene pažnju na  značaj mentalnog zdravlja u društvu, naglasi važnost bolje brige o mentalnom zdravlju, kao i  da ukaže na probleme diskriminacije sa kojima se suočavaju ljudi sa problemima mentalnog zdravlja.

Kampanja je deo projekta „Mentalno zdravlje za sve“ podržanog kroz program ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo, koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana i građanki za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.
Podržana je i u okviru projekta „Psihijatr(i-JA) – uključivanje lokalnih institucija i građana i građanki u unapređenje usluge mentalnog zdravlja u zajednici“ koji se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu
sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije -KoRSE.

U Botaničkoj bašti „Jevremovac“, 21. juna održala se izložba u okviru kampanje „Komšija, kako ste?“, na kojoj će biti izloženi umetnički radovi korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga, kao i upotrebni predmeti inspirisani temom kampanje.

28.6.2022. održan je sastanak Radne grupe za izradu Plana javnog zdravlja Opštine Stari grad. Jedna od aktivnosti projekta „Mentalno zdravlje za sve“ podržanog kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT , koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana i građanki za demokratiju i građansko obrazovanje Gradjanske Inicijative je učešće predstavnika i predstavnica udruženja Prostor u izradi dokumenata u oblasti Javnog zdravlja u cilju integrisanja mentalnog zdravlja kao posebne kategorije Javnog zdravlja u Planove Beogradskih opština.