„Komšija, kako ste?”

Da li možete da se setite kada ste poslednji put ovo izgovorili?

U moderno doba, a posebno u poslednje dve godine, možemo da primetimo da su se ljudi otuđili jedni od drugih, da nemaju vremena  za sebe ni za ljude u svojoj okolini.

U našim životima  dominiraju stres, zabrinutost, nesigurnost, borba za očuvanje (fizičkog) zdravlja i egzistencije. Sve to se odražava i na naše mentalno zdravlje, a statistike kažu da više od 10% svetskog stanovništva živi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja*, kao i da 1 od 7 adolescenata između 10 i 19 godina živi sa nekom od dijagnoza mentalnog poremećaja**.

Upravo zbog toga Udruženje Prostor kampanjom „Komšija, kako ste?” želi da skrene pažnju na  značaj mentalnog zdravlja u društvu, naglasi važnost bolje brige o mentalnom zdravlju, kao i  da ukaže na probleme diskriminacije sa kojima se suočavaju ljudi sa problemima mentalnog zdravlja.

Projekat „Mentalno zdravlje za sve“ podržan je kroz program ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo, koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana i građanki za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

* https://www.zdravlje.org.rs/index.php/aktuelne-vesti/1015-svetski-dan-mentalnog-zdravlja-2021

** https://www.unicef.org/croatia/mediji/izvjestaj-o-mentalnom-zdravlju-djece-i-mladih-u-svijetu-0

Projekat je podržan i kroz program iz oblasti Kulture, GO Zvezdara i traje od maja do novembra 2022. godine. Glavna aktivnost ovog projekta je kampanja „Komšija, kako ste?“ koja ima za cilj informisanje građana Zvezdare, al i celog Beograda o značaju mentalnog zdravlja i ljudskim pravima korisnika psihijatrijskih usluga.

U Botaničkoj bašti „Jevremovac“, 21. juna održala se izložba u okviru kampanje „Komšija, kako ste?“, na kojoj će biti izloženi umetnički radovi korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga, kao i upotrebni predmeti inspirisani temom kampanje.

28.6.2022. održan je sastanak Radne grupe za izradu Plana javnog zdravlja Opštine Stari grad. Jedna od aktivnosti projekta „Mentalno zdravlje za sve“ podržanog kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT , koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana i građanki za demokratiju i građansko obrazovanje Gradjanske Inicijative je učešće predstavnika i predstavnica udruženja Prostor u izradi dokumenata u oblasti Javnog zdravlja u cilju integrisanja mentalnog zdravlja kao posebne kategorije Javnog zdravlja u Planove Beogradskih opština.