„Komšija, kako ste?”

Da li možete da se setite kada ste poslednji put ovo izgovorili?

U moderno doba, a posebno u poslednje dve godine, možemo da primetimo da su se ljudi otuđili jedni od drugih, da nemaju vremena  za sebe ni za ljude u svojoj okolini.

U našim životima  dominiraju stres, zabrinutost, nesigurnost, borba za očuvanje (fizičkog) zdravlja i egzistencije. Sve to se odražava i na naše mentalno zdravlje, a statistike kažu da više od 10% svetskog stanovništva živi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja*, kao i da 1 od 7 adolescenata između 10 i 19 godina živi sa nekom od dijagnoza mentalnog poremećaja**.

Upravo zbog toga Udruženje Prostor kampanjom „Komšija, kako ste?” želi da skrene pažnju na  značaj mentalnog zdravlja u društvu, naglasi važnost bolje brige o mentalnom zdravlju, kao i  da ukaže na probleme diskriminacije sa kojima se suočavaju ljudi sa problemima mentalnog zdravlja.

Projekat „Mentalno zdravlje za sve“ podržan je kroz program ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo, koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana i građanki za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

* https://www.zdravlje.org.rs/index.php/aktuelne-vesti/1015-svetski-dan-mentalnog-zdravlja-2021

** https://www.unicef.org/croatia/mediji/izvjestaj-o-mentalnom-zdravlju-djece-i-mladih-u-svijetu-0