O udruženju Prostor

Udruženje Prostor je udruženje građana i građanki registrovano u Beogradu, na opštini Stari Grad.
Misija udruženja:
Doprinos unapređenju zaštite mentalnog zdravlja u zajednici u cilju psiho-socijalnog osnaživanja i oporavka osoba sa problemima mentalnog zdravlja.
Vizija udruženja:
Ostvarivanje ljudskih prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja u Srbiji.

TIM

Mina Aleksić

predsednica
Završila studije slikarstva na Accademia di Belle Arti (Firenca, Italija) i dvogodišnju edukaciju iz Telesne psihoterapije. Poseduje master iz Art terapije pri udruženju SIPEA u Rimu. U okviru aktivnosti udruženja, praktikuje metode art terapije u smislu socijalne akcije i svoj rad posvećuje poboljšanju položaja i kvaliteta života korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga.

mina@prostor.org.rs

Marija Kućan

potpredsednica
Diplomirala na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti i Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Koordinatorka projekata vizuelnih umetnosti posvećenim korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga, kao i vizuelnog identiteta udruženja.

marija@prostor.org.rs

Bogdanka Čabak

koordinatorka likovnih radionica
Prim. dr med. Bogdanka Čabak diplomirala je na Medicinskom fakultetu i Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Organizovala i vodila likovne radionice u Domu za trajni smeštaj osoba sa invaliditetom i u Institutu za mentalno zdravlje. Radi u udruženju Prostor od 2020 godine.

Jasmina Bogdanović

socijalna radnica
Osnovne i master studije socijalnog rada završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Aktuelno je zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Edukant je Sistemske porodične terapije. Primarno profesionalno usmerenje joj je oblast mentalnog zdravlja, kliničkog socijalnog rada i razvijanja usluga u zajednici. U Prostoru je angažovana za savetovanje korisnika o mogućnostima i pravima iz oblasti socijalne zaštite i zdravstva, kao i za preventivno savetovanje i podučavanje životnih veština.

Anđela Jovanović

projektna koordinatorka
Apsolventkinja psihologije na Filozofskom fakultetu. Pridružila se timu Prostora 2021. godine. Od tada, aktivno doprinosi našem udruženju kroz organizaciju radionica engleskog jezika i slobodnog vremena, kao i preuzimanjem uloga u pisanju, koordinisanju projekata i organizaciji javnih događaja.

Milica Milović

projektna koordinatorka
Studentkinja završne godine Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U udruženju Prostor volontira od 2023. godine. Zadužena je za osmišljavanje i realizaciju različitih aktivnosti u udruženju. Pored toga učestvuje u organizaciji javnih događaja, prodajnih sajmova i izložbi. Od nedavno i vršnjačka edukatorka u oblasti mentalnog zdravlja.

Nastasija Stanković

koordinatorka radionica
Studentkinja završne godine Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2023. aktivno volontira u udruženju Prostor. Odnedavno je vršnjačka edukatorka u oblasti mentalnog zdravlja. Učestvuje u planiranju i sprovođenju radionica kuvanja, razvoja životnih veština i aktivnosti slobodnog vremena sa korisnicima.

Maja Glušića

Jovana Milić

pravna savetniva
Završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i master studije na smeru Radno i socijalno pravo. Takođe ima položen i pravosudni ispit. U okviru Udruženja prostor se bavi savetovanjem korisnika u vezi sa mogućnošću ostvarivanja i zaštitom njihovih prava u različitim životnim situacijama.

Maja Glušića

Ivana Đurđević

PR volonterka
Diplomirani komunikolog na Fakultetu za kulturu i medije, na smeru Odnosi s javnošću. Bavi se društvenim mrežama, osmišljavanjem i predstavljanjem javnosti kroz aktuelne medije.

Irena Stojadinović

saradnica
Master psiholog, student doktorskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i telesni psihoterapeut pod supervizijom.

Zaposlena na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na poziciji istraživač-pripravnik i u organizaciji PIN (Psychosocial Innovation Network) na poziciji programskog koordinatora. Primarno profesionalno usmerenje joj je oblast mentalnog zdravlja, razvoj usluga u zajednici i zaštita ljudskih prava. Član je ekspertske grupe za psihosocijalni pristup pri međunarodnoj organizaciji „Mentalno zdravlje Evrope“ (Mental Health Europe). U Prostoru je angažovana kao saradnik za razvoj programa psihosocijalne podrške, zagovaranje i osnaživanje korisnika kroz grupe podrške usmerene na vršnjačku podršku i oporavak.

Savo Vujičić

koordinator likovnih radionica
Savo Vujičić, vizuelni umetnik i učitelj. U udružnju već dve godine vodi likovne radionice sa korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga. Radio je kao nastavnik umetnosti u internacionalnim škola u Srbiji i Kini, vodio sekciju slikanja murala na umetničkim kampovima, kao i likovne radionice sa ugroženim grupama stanovništva. Autor tri samostalne izložbe i učesnik na mnogim internacionalnim grupnim izložbama.

SARADNICI

Ljiljana Šunjevarić

saradnica
Saradnica na umetničkim projektima od 2013. godine.

Dipomirala je i doktorirala Slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Aktivno izlaže na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu od 2000. godine. Nagrađivana je iz oblasti crteža. Radovi su joj prisutni u umetničkim zbirkama i kolekcijama.

Milorad Mladenović

saradnik
Saradnik na umetničkim projektima od 2011. godine.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu  1996. i na FLU Beograd 1994. Magistrirao je na FLU u Beogradu 1999. Odbranio je doktorski umetnički projekat „Neposredni konteksti – višemedijska prostorna postavka“ na Fakultetu likovnih umenosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 2018.

Redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Vladimir Milanović

saradnik
Vladimir Milanović (1979) diplomirao je, magistrirao i doktorirao (2014) na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na istom fakultetu i predaje kao  vandredni profesor na Grafičkom odseku. Izlagao  je na šesnaest samostalnih i na preko stotinu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama.

Zoran Dimovski

saradnik
Godine 1988. započeo studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. 1993. godine diplomirao u klasi profesora Momčila Antonovića. 1995. godine završio postdiplomske studije. Od 2022. godine, redovni profesor na FLU Beograd.

Za dosadašnji rad Zoran Dimovski je nagrađivan u zemlji. Priznanja koja se posebno ističu su: Nagrada za sliku na Oktobarskom salonu 1995. godine, nagrada na Internacionalnom bijenalu „Suva igla“ u Užicu 1996, Nagrada Mali Pečat – Grafički Kolektiv Beograd 1997, Politikina nagrada iz Fonda „Vladislav Ribnikar“ za 1998.  Radovi mu se nalaze u zbirci Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i mnogim privatnim kolekcijama.

Radoš Antonijević

saradnik
Saradnik na umetničkim projektima od 2011. godine. Doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku za vajarstvo u Beogradu, gde radi kao redovni profesor. Imao je više samostalnih izložbi i osvojio je veliki broj nagrada na ovom polju.

Dejana Vranješ

saradnica
Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2004. na grafičkom odseku. Članica je Nezavisne Alternativne radionice-NAR od 2003. i koosnivačica Fuckthemall-a od 2013. Saradnica na različitim projektima iz oblasti dizajna i vizuelnog identiteta od 2013 godine.

Katarina Jakovljević

saradnica
Koosnivačica i saradnica na polju umetničkih programa. Završila Školu za dizajn i Fakultet Likovnih umetnosti 2001. godine. Specijalističke studije na istom fakultetu 2005. godine. Članica ULUS-a od 2003. godine. Izlagala na 5 samostalnih žiriranih izložbi i 25 grupnih u zemlji i inostranstvu.  Živi i radi u Beogradu kao nastavnik crtanja i slikanja u Školi za dizajn.

Ivana Aleksić

saradnica
Neuropsihijatarica (u penziji) i psihoterapeutkinja. Stručna savetnica Udruzenja Prostor.