Nedavno je započet naš novi projekat „Psihijatr(i-JA) – uključivanje lokalnih institucija i građana i građanki u unapređenje usluge mentalnog zdravlja u zajednici“.
U narednim mesecima, radićemo na unapređenju lokalnih politika u oblasti socijalne zaštite na opštini Stari Grad, ističući značaj mentalnog zdravlja, prava i potreba korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga, ali i razvoja i promocije inovativnih usluga u zajednici.
Zahvaljujemo se Trag fondaciji na podršci i veoma nam je drago što ćemo ponovo imati priliku da sarađujemo!