Ljudi sa psihijatrijskom dijagnozom žive na margini društva, odbačeni od okruženja, bez prilike za oporavak u zajednici. U ovom projektu bavićemo se problemom dodatne stigmatizacije bazirane na polu i uzrastu. Kreativnim aktivnostima prilagođenim potrebama, u zaštićenom prostoru, radićemo na prihvatanju, samopouzdanju, interpersonalnim i životnim veštinama i preuzimanju aktivne uloge u oporavku. Koristićemo ovaj kreativni kanal komunikacije kako bismo, putem online promocije i izložbe, mobilisali zajednicu da se uključi u problem stigmatizacije teme mentalnog zdravlja. “Pitaj me kako sam” predstavlja osnovu za razvoj aktivnosti za ovu ciljnu grupu koja će biti uvršćena u redovne aktivnosti Prostora i promovisana relevantnim akterima radi daljeg unapređenja i upotrebe.

Projekat će biti realizovan od februara do maja a u okviru njega će se održavati likovne i art terapijske radionice i radionice umetničkog pletenja sa mladima i ženama-korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga.

Ovaj projekat je finansiran kroz program Hrabri iskoraci Fondacija Jelena Šantić
Nacionalna koalicija za decentralizaciju Grupa 484
#EUzaTebe #Hrabriiskoraci2022 #pitajmekakosam #udruženjeprostor


RADIONICE UMETNIČKOG PLETENJA

Korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga okupljaće se svakog četvrka sa ciljem savladavanja nove veštine i pripremanja materijala za prodajnu izložbu.
Radionice vode Maja Glušica Tangled i Bosiljka Brdar, predsednica Udruženje Duša.