Glavni cilj ovog projekta bio je promocija teme mentalnog zdravlja i brige o mentalnom zdravlju u zajednici, kroz uticaj na GO Stari Grad i Zvezdara da u svoje javne politike uvedu ovu kategoriju kao značajnu oblast javnog zdravlja. Putem konsultativnih sastanaka, edukacije građana, zaposlenih i donosioca odluka i podizanje svesti javnosti kroz kampanju, radili smo na tome da se u okviru Planova javnog zdravlja i Strategija za razvoj opština prepozna „mentalno zdravlje“ kao posebna kategorija. Radili smo na tome da ove GO prepoznaju važnost zaštite mentalnog zdravlja i da počnu na sistemski način da rade na unapređenju podrške koju GO pružaju svojim građanima u cilju podizanja kvaliteta života u ovoj oblasti. Kroz zajedničke aktivnosti i edukaciju zaposlenih i rukovodstva opština uticali smo na sprovođenje preporuka aktuelnog Akcionog plana Programa o zaštiti mentalnog zdravlja (2019-2026), prevashodno vezano za saradnju OCD i javnih ustanova.

Poruka kampanje „Komšija, kako ste? “: Prema istraživanju COV2Sol koje su sproveli stručnjaci koji se bave javnim zdravljem, mentalnim zdravljem i mentalnim poremećajima iz 2021. godine- svaki 6. građanin Srbije ispunjava kriterijume za neki od češćih psihijatrijskih poremećaja. Svaka 2. osoba koja se suočava sa depresijom u Srbiji, ne potraži pomoć i podršku jer su zabrinuti šta će komšija da kaže! (PIN, 2022, Cov2Soul, 2021). Važno je da razgovaramo o mentalnom zdravlju, i da mu posvetimo više pažnje. Mentalno zdravlje je sastavni deo celokupnog zdravlja čoveka, i bilo bi poželjno da se briga o mentalnom zdravlju preseli iz velikih institucija u zajednicu, i postane dostupna svima. Ovom kampanjom se obraćamo donosiocima odluka GO Stari grad jer smatramo da su lokalne javne politike prvi korak ka reformi zaštite mentalnog zdravlja pa od njih tražimo da mentalno zdravlje bude prepoznato kao posebna kategorija u Planu Javnog zdravlja ove opštine. Pored toga, želimo da informišemo i uključimo građane kako bismo unapredili kvalitet zaštite mentalnog zdravlja u našem gradu. Ovom kampanjom želimo da dopremo do što većeg broja mladih kao i startijih osoba jer oni predstavljaju posebno ranjive grupe u oblasti menatlnog zdravlja s obzirom na brojne izazove sa kojima se suočavaju. Verujemo da prava promena kreće odozdo, od samih građana i njihovih lokalnih zajednica, pa ovom kamapanjom želimo da podstaknemo građane da obrate više pažnje na sopstveno mentalno zdravlje i mentalno zdravlje svojih bližnjih. Kampanja se sprovodi u okviru projekta “Mentalno zdravlje za sve” koji je podržan kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana i građanki za demokratiju i građansko obrazovanje Gradjanske Inicijative.

Najvažniji uspeh projekta je što je po prvi put mentalno zdravlje uvedeno u lokalne javne politike, konkretno Planove Javnog zdravlja za period 2022- 2026. godine na GO Stari Grad i GO Zvezdara. Kroz sastanke, okrugle stolove i aktivnosti edukacije zaposlenih u opštini i građana, značajno je podignut stepen informisanosti i uključenosti u inicijative koje se tiču mentalnog zdravlja. Kampanja “Komšija, kako ste” imala je za cilj podizanje svesti javnosti o značaju unapređenja brige o mentalnom zdravlju. Kampanja je obuhvatala javne događaje i aktivnosti na društvenim mrežama a najveći uspeh je uključivanje ličnosti iz javnog života koje su doprinele kampanji slanjem video poruka inspirisanih temom kampanje, koje su privukle veliku pažnju građana.