U okviru projekta Ludi Balkan, u martu 2024. godine, organizovali smo treninge iz upotrebe Art terapije za zaposlene u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota u Crnoj Gori, SBPB Kovin, Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, iz Beograda.

Drugi deo treninga biće organizovan na proleće 2025. godine, a u međuvremenu biće održana i jedna online radionica. Treninzi su akreditovani od strane Lekarske komore. Na prvom treningu učestvovalo je ukupno 35 radnih terapeuta, psihologa i socijalnih radnika.

Cilj nam je da ponudimo zaposlenima u sistemu mentalnog zdravlja inovativne radionice zasnovane na umetnosti i art terapiji o inkluzivnom, osnažujućem i destigmatizujućem radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja, kako bi im pružili nove prilike za unapređenje postojeće prakse i dalju edukaciju u cilju profesionalne orijentacije.

Takođe, kroz ove treninge podržavamo razvoj razumevanja umetnosti i ličnih narativa od strane zaposlenih u sistemu mentalnog zdravlja, kao alata za inkluziju i terapiju za korisnike psihijatrijskih usluga kako bi im se omogućio pristup umetničkom stvaralaštvu.

Predavačica Dr Mimmu Rankanen je profesorka art terapije na Univerzitetu Oslo Metropolitan u Norveškoj. Ima veliko iskustvo u nastavi art terapije, kao i u istraživanju efekata art terapije.

Neke od izjava zaposlenih:

“Čuo sam neke veoma zanimljive stvari koje mogu da upotpune našu praksu u radu sa korisnicima psihijatrijskih usluga”.

“Već razmišljam o tome kako možemo da promenimo način na koji pristupamo umetničkim radovima korisnika, kao i način na koji o njima razgovaramo”.

“Bilo mi je korisno da osetim na sebi kako se naši korisnici osećaju kada se bave umetnošću”.