Poslednjih godina, prema različitim studijama sprovedenim širom sveta, mentalno zdravlje postalo je gorući problem. Najnovija istraživanja sprovedena u zemljama bivše Jugoslavije (PIN 2022, Cov2Soul, 2021), pokazuju porast broja ljudi koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja, kao i nedostatak kvalitetnih usluga i intervencija u zajednici koje bi mogle ponuditi inovativne alternativne metode za prevenciju problema, ali i nove mogućnosti za oporavak, poboljšanje kvaliteta života i socijalno uključivanje osoba koje koriste psihijatrijske usluge. Tri partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije su osnivači Balkanske Hearing voices mreže, koja aktivno pruža usluge mentalnog zdravlja u zajednici i organizuje edukaciju o alternativnim tretmanima u ovoj oblasti. Ove dve organizacije i institucija koriste različite umetničke forme – vizuelne umetnosti, književnost i pozorište/dramu – u pružanju direktne podrške korisnicima psihijatrijskih usluga, ali i kao moćan kanal komunikacije i alat za društvene promene.

Projekat Ludi Balkan- tranformacija psihijatrije kroz umetnost je kreiran da odgovori na postojeće izazove i nedostatke u oblasti besplatnih, dostupnih usluga mentalnog zdravlja u zajednici zasnovanih na korišćenju umetnosti i art terapije, prakse koja se pokazala veoma uspešnom u pružanju podrške ljudima koji se bore sa izazovima u oblasti mentalnog zdravlja, posebno sa iskustvom psihoze https://www.nice.org.uk/guidance/cg178). Još jedan važan fokus ovog projekta je promocija umetničkih dela nastalih u koprodukciji profesionalnih umetnika i korisnika psihijatrijskih usluga. Misija projekta Ludi Balkan je kreiranje platforme za korišćenje umetnosti kao alata podrške korisnicima psihijatrijske nege u zemljama bivše Jugoslavije, omogućavanje ko-kreacije umetničkih dela profesionalnih umetnika i korisnika psihijatrijskih usluga u cilju socijalne inkluzije i međunarodne promocije, da ponudi inovativni program kursa art terapije univerzitetima u regionu i novi alat za unapređenje prakse osoblju mentalnog zdravlja u psihijatrijskim ustanovama.

Aktivnim dijalogom i zajedničkom umetničkom produkcijom 13 profesionalaca i umetnika, kao predstavnika društva u tri balkanske zemlje i 32 korisnika psihijatrijskih usluga, i prekograničnom saradnjom, biće proizvedeno 25 unikatnih umetničkih dela kroz 88 radionica, 288 grupa podrške i 16 sastanaka. Ove aktivnosti za cilj imaju da osnaže učesnike na individualnom nivou i da posluže kao most između ljudi sa problemima mentalnog zdravlja i njihovog okruženja. Kroz saradnju sa norveškim partnerom – Oslo Metropolitan Univerzitetom (OsloMet), trening iz art terapije i upotrebe umetnosti kao alata za pružanje podrške korisnicima psihijatrijskih usluga biće ponuđen kao inovativna praksa u regionu, kroz saradnju sa univerzitetima i psihijatrijskim ustanovama, za 120 studenata i zaposlenih u sistemu mentalnog zdravlja, i biće predložen kao deo univerzitetskog nastavnog plana i programa lokalnim univerzitetima do kraja projekta. Pridruženi partneri – Fakulteti umetnosti, psihologije i medicine – radne terapije, kao i psihijatrijske ustanove u ove tri zemlje i u Crnoj Gori, učestvovaće kroz upućivanje svojih studenata i zaposlenih na ove obuke, stvarajući platformu za dalji razvoj ove prakse i unapređenje tretmana mentalnog zdravlja u budućnosti, kao i promociju umetnosti kao moćnog alata u pružanju individualne podrške i društvenih promena. Do kraja projekta, program uvodnog kursa iz Art terapije, koji će biti uveden u OsloMetu 2024. godine, biće preveden i prilagođen lokalnim potrebama, a biće predstavljen i ponuđen lokalnim univerzitetima kao uvodni kurs koji može biti integrisan u njihov nastavni plan i program. Kroz promotivne aktivnosti – javne događaje u svim partnerskim zemljama, završni događaj u Oslu, tradicionalne i društvene medije i publikacije, projekat Ludi Balkan će uticati na podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i ljudima koje njihovo društvo etiketira kroz dijagnoze koje su im date. Osnovni cilj će biti informisanje javnosti, smanjenje straha i predrasuda, stigme i diskriminatornih stavova i ponašanja, podršku socijalnoj inkluziji korisnika psihijatrijskih usluga.