Naši korisnici i korisnice mogu se dva puta u mesecu posavetovati sa socijalnom radnicom.