Hearing voices mreža zapadnog Balkana je deo međunarodne Hearing voices mreže koja postoji u više od 30 zemalja sveta. Mreža je osnovana 2015. godine i čine je organizacije, institucije i pojedinci zainteresovani za drugačiji pristup problemima mentalnog zdravlja. Mrežu zapadnog Balkana čine Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva i Prostor iz Beograda. Projekat „West Balkan Hearing Voices Network“ podržan je od strane Tempus Fondacije u okviru programa Erasmus +.

U zemljama bivše Jugoslavije pitanja mentalnog zdravlja stanovništva predstavljaju gorući problem. Psihijatrijska oboljenja su po broju obolelih među najzastupljenijima u ovim zemljama. Sistem zaštite mentalnog zdravlja je na veoma niskom stepenu razvoja, još uvek su najbrojnije velike institucije van gradova u kojima ljudi provode i čitave živote, a medicinski model je dominantan. Situacija se u prethodnih par godina polako menja, nažalost decenijama kasnije u odnosu na druge delove Evrope. Postoji sve više udruženja koja se bave ovom temom, institucije postaju otvorenije za drugačijii pristup tretmanu mentalnih oboljenja, a države su počele da podržavaju proces deinstitucionalizacije i uvođenje alternativa dosadašnjem isključivo medicinskom tretmanu.

Hearing voices (Čuti glasove) za osobe koje žive sa ovakvim nesvakidašnjim iskustvima predstavlja jedan vid podrške u oporavku i korak u preuzimanju inicijative za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života. Hearing voices metod obuhvata grupe samopomoći, edukaciju, kao i razmenu među ljudima sa istim ili sličnim iskustvom.

Ovim projektom želimo da pružimo priliku članovima Hearing voices grupa iz tri partnerske zemlje da uspostave bliže kontakte, razmene svoja iskustva i znanja, učvrste veze i zajedničkim naporima, zahvaljujući aktivnostima obuhvaćenim projektom, utiču na poboljšanje položaja korisnika psihijatrsijkih usluga u regionu. Cilj je da se umanje  strahovi, predrasude i pogrešni diskriminišući stavovi koji prate ove ljude tokom čitavog života.

Neke od planiranih aktivnosti su međunarodni projektni sastanci, kratki kursevi i obuke, što će biti odlična prilika da se celi timovi iz sve tri partnerske zemlje sretnu i da kroz jasno strukturisane aktivnosti razmene iskustva i osvrnu se na izazove i planove za razvoj ovog pokreta u regionu. Pored toga, planirane su aktivnosti širenja ideja i rezultata projekta, javni događaji, kao i publikacija sa ličnim pričama članova Mreže.

Fotografija: Željko Maletić