Projekat „Raionice keramike sa korisnicima psihijatrijskih usluga“ obuhvatila je 12 radionica u trajanju od tri časova na kojima su korisnici i korisnice imali priliku da se bave primenjenom umetnošću, oslikavanjem keramičkih upotrebnih predmeta.
Kreativnim aktivnostima prilagođenim potrebama, u zaštićenom prostoru, radili smo na prihvatanju, samopouzdanju, interpersonalnim i životnim veštinama i preuzimanju aktivne uloge u oporavku.

Korisnici i korisnice su imali priliku i da u okviru ovog projekta posete Muzej primenjenih umetnosti u kojem su učestvovali na likovnoj radionici.
Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.