„Da li ste vi normalni?“ je radio-emisija nastala u okviru istoimene kampanje udruženja Prostor, koju uređuju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga.
U trećem izdanju emisije Da li ste vi normalni saznaćete nešto više o korisnicima i korisnicama psihijatrijskih udluga, o psihijatrijskim lekovima i psihoterapiji. Ljiljana deli svoja iskustva o afirmacijama i podršci porodice, a Bojan predstavlja život kao mehanizam u kom svoje mesto nalazi i neko sa iskustvom psihijatrijske dijagnoze.
Ova kampanja je dobila podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa. Aktivnosti su podržane i kroz projekat „Societies2“ koji finansira Evropska komisija i sufinansira mreža Caritasa.
#AKTivniZajedno #euzatebe