Udruženje Prostor osnovale su umetnice Mina Aleksić i Marija Kućan u saradnji sa doktorkom i psihoterapeutkinjom Anđelkom Kolarević, 2009. godine.

Počeci udruženja vezuju se za rad sa korisnicima psihijatrijskih usluga Specijalne psihijatrijske bolnice „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu. Na poziv tadašnje načelnice odeljenja E9 Prim. dr sci Anđelke Kolarević, umetnice Mina Aleksić i Marija Kućan počinju da u prostorijama radne terapije ove ustanove organizuju umetničke radionice sa hospitalizovanim korisnicima.

 

Nakon jednogodišnjeg iskustva u radu sa korisnicima i korisnicama ove ustanove, uočavaju da je veoma mali broj programa posvećen osobama sa problemima mentalnog zdravlja. Uzevši u obzir činjenicu da je naše društvo veoma malo informisano i da postoji veliki broj predrasuda javnosti i medija prema korisnicima psihijatrijskih usluga, Prostor je odlučio da svoj rad posveti isključivo njima.

To je ujedno i početak projekta „ReMind“ koji će se sprovoditi u naredne četiri godine u psihijatrijskim institucijama u Beogradu (Klinika za psihijatriju KCS) i Vršcu (SPB “Dr Slavoljub Bakalović”) kao i van institucija, sa članovima udruženja Duša i Videa.

2011. umetnici Milorad Mladenović i Radoš Antonijević projektuju Malu galeriju i arhivu u prostorijama Radne terapije bolnice za psihijatriju u Vršcu.

“ReMind” su podržali Trag fondacija, Kooperativa Holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu (CNF/CEE) i Ministarstvo Kulture Republike Srbije.

Po zvaničnim podacima Trag fondacije, „ReMind“ je treći projekat u Srbiji namenjen ovoj ranjivoj grupi koji su oni podržali u poslednjih 5 godina, a prvi u Beogradu. Prostor je bio jedan od finalista 2013. za Erste Foundation Social Integration Award.

Između 2013. i 2019. godine, Prostor realizuje više od 20 uspešnih projekata podržananih od strane domaćih i stranih fondacija, ambasada, Ministarstva Kulture i Informisanja Republike Srbije, Evropske komisije kroz Erasmus + program, ostvaruje partnerstva na velikim međunarodnim projektima podržanim od strane Evropske komsije. Neki od najznačajnijih projekata bili su podržani od strane  Ambasade Kraljevine Norveške (“ReMind Community”), Erste banke (“Ekonomsko osnaživanje korisnika psihijatrijskih usluga”), Ministarstva Kulture (“Umetnost/psihijatrija”) i Evropske komisije (partnerstvo na projektu „Oporavak u zajednici – Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovo potpuno uključivanje u zajednicu“.

Još neka značajna postignuća u ovom period obuhvataju:

– Radio emisija “Glas nas u etru”, koju osmišljavaju i vode osobe sa problemima mentalnog zdravlja emitovala se na Radio Beogradu 202. Emisiju uređivala profesorka književnosti Jovana Viculin.

– Počela je sa radom psihoterapijska grupa u zajednici koju vodi dr Anđelka Kolarević.

– Partnerstvo sa međunarodnom organizacijom Intervoice i Hearing Voices mrežom i osnivanje reginalne Hearing Voices Mreže Zapadnog Balkana.

– Saradnja sa Opštinom Zvezdara kroz ustupanje prostorija Mesne zajednice „Ćirilo i Metodije“.za redovne aktivnosti.

Broj korisnika

2010

Volonterske radionice Prostora- 52 hospitalizovana korisnika SPB Vršac

2011

Projekat ReMind01- 42 korisnika Dnevnog centra Klinike za psihijatriju
Projekat ReMind02- 23 hospitalizovana korisnika SPB Vršac

2012

Projekat ReMind 03- 47 hospitalizovanih korisnika Stacionara Klinike za psihijatriju i 32 korisnika usluga Dnevnog centra, Klinički Centar Srbije
Projekat ReMind04- 18 hospitalizovanih korisnika SPB Vršac
Radionice u zajednici sa udrženjima Videa i Duša- 22 korisnika

2013

Projekat Susreti, GO Zvezdara- 25 korisnika, članova udruženja Duša i Videa i 11 hospitalizovanih korisnika SPB Vršac

2014

Projekat Svaka duša je važna, partner CEIR- 16 hospitalizovanih korisnica Klinike Laza Lazarević, Padinska skela
Projekat ReMind Community, MZ Ćirilo i Metodije- 27 članova udruženja Duša i Videa, 13 hospitalizovanih korisnika SPB Vršac, 4 korisnika Klinike za psihijatriju

2020-2022.

Kreativni Prostor za mentalno zdravlje- redovna usluga u zajednici- 40 korisnika