Udruženje Prostor

AKTIVNOSTI

Art terapija

Prostor je jedno od prvih udruženja koje se u Srbiji bavi art terapijom. Tehnike AT oslanjaju se na saznanje da svaka osoba, bilo da ima određeno umetničko znanje i sklonosti ili nema, uvek poseduje latentnu sposobnost da projektuje svoja osećanja u vizuelnoj formi.

Ekonomsko osnaživanje

Jedna od važnih aktivnosti jeste i ekonomsko osnaživanje korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga. Prostor je do sada organizovao veliki broj prodajnih izložbi i sajmova. Osobe sa problemima mentalnog zdravlja često se nalaze na ivici egzistencije, mnogi nemaju prihode ili ostvaruju minimalne dohotke ako pristanu na lišenje radne sposobnosti.

Umetničke radionice

Prostor od 2010. godine organizuje umetničke radionice u kojima učestvuju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga. Na ovim radionicama primenjuje individualni pristup sa ciljem razvijanja kreativnosti, samopouzdanja, životnih i socijalnih veština korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga na kojima je rad u grupi od izuzetnog značaja jer stvara osećanje pripadnosti i olakšava reintegraciju u zajednicu.

Radio emisija/Podcast

Radio emisiju osmišljavaju i vode osobe sa problemima mentalnog zdravlja u organizaciji udruženja Prostor. Cilj projekta je destigmatizacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Korisnice i korisnici psihijatrijskih usluga, kreirajući radio emisiju, imaju priliku da ispolje svoje kreativne ideje, stavove i poglede na svet i na taj način se predstave javnosti.

Hearing Voices/Grupa podrške

Ova mreža predstavlja jedan od vodećih svetskih reformističkih pokreta na polju psihijatrije i promoviše one pristupe mentalnom zdravlju koji su bazirani na ličnim iskustvima i na poštovanju ljudskih prava.

Časovi kompjutera/Osnove informatike

Časovi kompjutera organizuju se jednom nedeljno u prostorijama udruženja Prostor.

Časovi engleskog jezika

Časovi engleskog jezika organizuju se jedanput nedeljno u prostorijama udruženja Prostor.

Savetovanje sa socijalnom radnicom

Savetovanje sa socijalnom radnicom organizuje se svake druge nedelju u mesecu.

NOVOSTI

ARHIVA PROJEKATA

PROIZVODI

Šolje (10)

Majice (10)

GALERIJA