Udruženje Prostor

AKTIVNOSTI

Art terapija

Prostor je jedno od prvih udruženja koje se u Srbiji bavi art terapijom. Tehnike AT oslanjaju se na saznanje da svaka osoba, bilo da ima određeno umetničko znanje i sklonosti ili nema, uvek poseduje latentnu sposobnost da projektuje svoja osećanja u vizuelnoj formi.

Ekonomsko osnaživanje

Jedna od važnih aktivnosti jeste i ekonomsko osnaživanje korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga. Prostor je do sada organizovao veliki broj prodajnih izložbi i sajmova. Osobe sa problemima mentalnog zdravlja često se nalaze na ivici egzistencije, mnogi nemaju prihode ili ostvaruju minimalne dohotke ako pristanu na lišenje radne sposobnosti.

Umetničke radionice

Prostor od 2010. godine organizuje umetničke radionice u kojima učestvuju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga. Na ovim radionicama primenjuje individualni pristup sa ciljem razvijanja kreativnosti, samopouzdanja, životnih i socijalnih veština korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga na kojima je rad u grupi od izuzetnog značaja jer stvara osećanje pripadnosti i olakšava reintegraciju u zajednicu.

Životne veštine

Svakog petka u Kreativnom Prostoru za mentalno zdravlje održava se aktivnost životinih veštine na kojim se naši korisnici uče životnim veštinama poput pripreme i kuvanja hrane, štrikanja, šivenja i pletenja.

Hearing Voices/Grupa podrške

Ova mreža predstavlja jedan od vodećih svetskih reformističkih pokreta na polju psihijatrije i promoviše one pristupe mentalnom zdravlju koji su bazirani na ličnim iskustvima i na poštovanju ljudskih prava.

Časovi kompjutera/Osnove informatike

Na susretima se uče osnovne komande i smernice pri radu na kompjuteru, uspostavlja se kompjuterska pismenost i upoznaje sa funkcijama interneta u cilju osamostaljivanja korisnika i olakšavanja njihove komunikacije, s obzirom na trenutne uslove rada.

Časovi engleskog jezika

Poznavanje engleskog jezika otvara nepregledno polje informacija i sadržaja, prvenstveno na internetu, koji inače ne bi bili dostupni. Pristup tim izvorima predstavlja jednu vrstu moći (nad sopstvenim znanjem), protivtežu bespomoćnoj ulozi u koju su često stavljeni korisnici psihijatrijskih usluga.

Savetovanje sa socijalnom radnicom

Savetovanje sa socijalnom radnicom organizuje se svake druge nedelju u mesecu.

NOVOSTI

ARHIVA PROJEKATA

PROIZVODI

Šolje (10)

Majice (10)

GALERIJA