Krajem prošle godine u centru Beograda otvoren je Kreativni Prostor za mentalno zdravlje. U pitanju je prostor u kome korisnici psihijatrijskih usluga imaju priliku da učestvuju u raznovrsnim aktivnostima koje podržavaju njihov oporavak. Aktivnosti se mogu podeliti u 5 celina: edukativno-okupacioni program, kao što su umetnički programi, časovi engleskog i kompjutera, psihosocijalno-psihoterapijski program, poput art terapije i terapijske grupe, program vršnjačke podrške- Hearing voices grupe podrške, program ekonomskog i socijalnog osnaživanja. U Srbiji mentalno zdravlje predstavlja goruću temu, posebno sada kada se suočavamo sa izazovima koje pandemija Covid-19 sa sobom nosi. Primetan je porast broja ljudi koji se suočavaju sa različitim psihičkim problemima i poteškoćama, prouzrokovanim neizvesnošću i strahom koje ova situacija uzrokuje.

 

Udruženje Prostor već deset godina aktivno radi na pružanju podrške korisnicima psihijatrijskih usluga, kao i na podizanju svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja. Projekat „Kreativni prostor za mentalno zdravlje“ podržan je kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, projekat Vlade Švajcarske koji sprovode Helvetas i Građanske inicijative i od strane Evropske komisije.

Organizovanjem redovnih strukturisanih aktivnosti van bolnice Prostor pruža podršku za unapređenje kvaliteta života, socijalizaciju i poboljšanje položaja u društvu osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Oni uglavnom vreme provode sami, često su pod jakim lekovima koji utiču na smanjenje volje i energije, pa je potrebna velika motivacija da se pokrenu i budu aktivni. Prostor je odlučio da posveti svoj rad upravo pružanju motivacije i podrške koje su ključne za njihov oporavak.