U četvrtom izdanju emisije Da li ste vi normalni čućete definicije i objašnjenja ključnih pojmova koji se tiču mentalnog zdravlja. Predstaviće vam se Momčilo, koji je podelio svoju životnu priču i Nikola, koji govori o svojim pesmama.

Ova kampanja je dobila podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa. Aktivnosti su podržane i kroz projekat “Societies2” koji finansira Evropska komisija i sufinansira mreža Caritasa.
#AKTivniZajedno #euzatebe #gradjanske