Poznavanje engleskog jezika otvara nepregledno polje informacija i sadržaja, prvenstveno na
internetu, koji inače ne bi bili dostupni. Pristup tim izvorima predstavlja jednu vrstu moći (nad
sopstvenim znanjem), protivtežu bespomoćnoj ulozi u koju su često stavljeni korisnici
psihijatrijskih usluga.
Na časovima u Udruženju Prostor, polazi se od potreba i želja konkretnih članova koji su prisutni na
času. Ono što se u dosadašnjem radu grupe izdvojilo kao motivacija za učenje engleskog je bolje
razumevanje filmova, putovanje, razgovor sa turistima u svom gradu i samopouzdanije snalaženje
na inernetu.
Časovi su organizovani tako da budu raznoliki, prošarani aktivnostima koje se rade grupno ili u
parovima, uz povremeno korišćenje različitih audio-vizuelnih sadržaja, a tako da polaznike ne
preopterete gramatikom. Oni se zato razlikuju od klasičnih kurseva jezika, koji se pohađaju da bi se
brzo stekao neki viši nivo znanja, već su pre lagana radionica koja se prilagođava svima prisutnima
i čiji je jedan od ciljeva da bude prijatna i zabavna.