Računarske radionice su posvećene onima koji žele da obnove, unaprede ili steknu osnovno znanje
rukovanja kompjuterima. Na susretima se uče osnovne komande i smernice pri radu na kompjuteru,
uspostavlja se kompjuterska pismenost i upoznaje sa funkcijama interneta u cilju osamostaljivanja
korisnika i olakšavanja njihove komunikacije, s obzirom na trenutne uslove rada.
Tokom radionica pokazalo se da su korisnici veoma zainteresovani za usvajanje novog znanja i da
žele da budu u toku sa novijim tehnologijama, iako pre nisu bili u dodiru s njima.
Do sada su obrađivani opšti elementi sistema poput prozora, ikonica i foldera, kontrole miša i
tastature, initernet, vajfaj i pretaživanje, kao i pravljenje i korišćenje google naloga za elektronsku
poštu, dopisivanje i video razgovore preko računara i preko mobilnog telefona.