Kampanja udruženja Prostor koja za cilj ima podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja

„Da li ste vi normalni?“ je kampanja udruženja Prostor pokrenuta u maju 2015. sa ciljem približavanja teme mentalnog zdravlja zajednici i smanjenja predrasuda prema korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga. U okviru projekta „Kreativni prostor za mentalno zdravlje“, koji je podržan kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, u februaru 2021. započeo je njen nastavak.