Projekat je podržan kroz program Javnog zdravlja GO Zvezdara i trajao je od maja do jula 2022. godine. Projekat je za cilj imao podršku implementaciji Plana Javnog zdravlja ove opštine u oblasti mentalnog zdravlja kroz sastanke i edukaciju, kao i unapređenje brige o mentalnom zdravlju kroz promociju aktivnosti Kreativnog Prostora za mentalno zdravlje.
Postignuti su sledeći rezultati:
– Unapređene su aktivnosti Kreativnog prostora za mentalno zdravlje da bolje odgovori na potrebe korisnika; unapređen protokol prijema i mehanizam upućivanja od strane partnerskih institucija sa opštine Zvezdara.
– Informisani i edukovani predstavnici opštine i Volonterskog servisa na temu mentalnog zdravlja i primere iz prakse koji mogu da im pomognu da unaprede implementaciju Plana Javnog zdravlja (2021-2026), u ovoj oblasti i pruže bolju podršku mentalnom zdravlju svojih građana.
– Informisani građani Zvezdare na temu mentalnog zdravlja i ljudskih prava korisnika psihijatrijskih usluga, podignuta svest građana o značaju brige o mentalnom zdravlju, kako sopstvenom tako i svojih najbližih.