Aktivnosti

Izložba “Da li ste vi normalni?“

U Domu omladine, 12.januara predstavljena je izložba u okviru projekta udruženja Prostor-kampanje “Da li ste vi normalni?“ koja je započela sa svojom realizacijom maja 2015.
Kao glavni cilj, ova kampanja ima približavanje teme mentalnog zdravlja zajednici i smanjenje predrasuda prema korisnicima psihijatrijskih usluga.
U okviru projekta, sedam umetnika predstavilo je svoje radove inspirisane temom psihijatrije, mentalnog zdravlja, normalnosti, kao i samog položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja u našem društvu:
Radoš Antonijević, Vendel Vaštag, Zoran Dimovski, Vladimir Mlanović, Milorad Mladenović, Ivan Šuletić i Ljiljana Šunjevarić