„Da li ste vi normalni?“ je radio-emisija nastala u okviru istoimene kampanje udruženje Prostor, koju uređuju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga. Projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa. Aktivnosti su podržane i kroz projekat „Societies2“ koji finansira Evropska komisija i sufinansira mreža Caritasa.
#euzatebe #zajednodozajednice #ActProjekat #radioemisija #dalistevinormalni #AKTivniZajedno #PokreniPromene

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.