„Da li ste vi normalni?“ je radio-emisija nastala u okviru istoimene kampanje udruženja Prostor, koju uređuju korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga.
Kako dijagnoza šizofrenije utiče na stvaranje? Šta se dogodi kada rascep ličnosti dobije potpuno novi oblik? Kako se boriti protiv neograničene moći stigme? Upoznajte Pleme F20.

 

 

Aktivnost udruženja podržana je kroz „Societies2“, projekat koji finansira Evropska komisija i sufinansira mreža Caritasa i Građanske inicijative, kao i projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.