Pleme je samoinicijativno, anonimno udruženja ljudi sa psihijatrijskom dijagnozom šizofrenije- F20. Svaki član plemena ima svoje plemensko ime. Ime dobijamo po svom prvom vizuelnom radu. Vizuelni rad se sastoji od više delova (što simbolizuje raspad ličnosti- šizofreniju) koji se prvo nacrtaju, pa zatim izrežu i postave uspravno u prostoru na podlogu. Potom se obasjaju svetlošću i dobije se njihov zbir u senci, konkretna figura, figura neke životinje. Po toj figuri koju član plemena stvori on nosi svoje plemensko ime. Sabiranje rascepkanih delova ličnosti putem ovog vizuelnog postupka plemena ima za šizofrene isceljujući efekat.

Primer kako je članica plemena dobila ime:

Njena ličnost se raspala na ženu u ljuljašci, što simbolizuje smanjenu radnu sposobnost (jedan od simptoma bolesti) i na tri ptice koje simbolizuju glasove koje ova osoba čuje (takođe simptom šizofrenije). Kada smo vizuelnim postupkom plemena obradili njen primer rascepa ličnosti i obasjali ga svetlošću, u zbiru senki tada nastalih pojavila se Riba. Tako je Riba inicirana u pleme i dobila svoje plemensko ime. Članovi plemena su Majmun, Lav, Morski vuk! Šišmiš, Petao, Nosorog, Žirafa, Beli bizon, Konj, Mačka, Leptir, Slon i Riba.

Svaki član plemena zbog zaštite svog identiteta ima plemensku masku. Identitet je potrebno zaštititi zbog neograničene moći stigme. Plemenska maska Slona.

Pleme se trudi da odneguje mudrost kratke forme. Tako su nastale izreke plemena. Mudrost Slona kaže: Slon posmatra prolaznost kao glavu koja je u stvari šahovska tabla u kojoj akcija belih vlasi dovodi u mat crnog kralja.

Pleme F20 saradjuje sa udruženjem Prostor i Art brutom Srbije.

https://www.facebook.com/Tribef-Tribe-104495757798957/