NOVOSTI

Umetnost/psihijatrija

Od 26. novembra do 1. decembra u Galeriji Doma omladine Beograda predstavljeni su umetnički radovi osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Autori su korisnici psihijatrijskih usluga iz udruženja Duša i Videa, kao i iz Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu i Klinike za psihijatriju KC Srbije.
Pored izložbe, 1. decembra sa početkom od 19 časova, održala se promocija kataloga „Umetnost/psihijatrija“ i tribina na temu umetničkog stvaralaštva osoba sa problemima mentalnog zdravlja i njihovom položaju u savremenom društvu.

Prikazivanjem umetničkih radova, osobe sa problemima mentalnog zdravlja se predstavljaju javnosti kao dostojanstvene i produktivne ličnosti, što je od ključne važnosti u procesu smanjenja predrasuda i strahova koji se vezuju uz ovu marginalizovanu grupu.

Udruženje Prostor od 2010. godine radi sa korisnicima psihijatrijskih usluga i organizuje programe usmerene na poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja, kako u psihijatrijskim institucijama, tako i van njih.

Projekat su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ambasada Kraljevine Norveške.

http://www.domomladine.org/vesti/intervju-marija-kucan-udruzenje-prostor-umetnost-ima-snagu-da-pokrene-promene-u-sferi-mentalnog-zdravlja/