NOVOSTI

Zajedno do zajednice

U okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU, podržan je naš projekat u partnerstvu sa PIN-om „Zajedno do zajednice” čiji je glavni cilj poboljšanje kvaliteta života korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga kroz obezbeđivanje kvalitetnog i strukturisanog programa psihosocijalne podrške u zajednici.
Kroz ovaj projekat će biti podržan rad našeg Kreativnog prostora i biće omogućeno pružanje usluga psihosocijalne podške i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici u Beogradu. U redovne aktivnosti  uvedeli smo i časove kompjutera za korisnike kako bismo im pomogli da lakše izađu na kraj sa izazovima koje nosi ova današnja situacija. Pored toga, nastavili smo sa produkcijom radio emisije „Da li ste vi normalni?“ i počeli smo sa pripremama za sprovođenje značajnog istraživanja o uticaju aktivnosti psiho-socijalne podrške na kvalitet života korisnika.