NOVOSTI

Erasmus+ „Prakse mentalnog zdravlja u zajednici u bivšoj Jugoslaviji“

Projekat „Prakse mentalnog zdravlja u zajednici u bivšoj Jugoslaviji“ osmišljen je kao visokokvalitetan regionalni obrazovni program koji ima za cilj poboljšanje postojeće prakse tretmana problema mentalnog zdravlja u regionu bivše Jugoslavije. Članovi Hearing Voices Mreže zapadnog Balkana – Dom Turnić iz Hrvatske, Udruženje Slišanje glasov iz Slovenije, Tavan iz Bosne i Hercegovine i Prostor iz Srbije su organizacije i ustanove aktivne u oblasti pružanja usluga mentalnog zdravlja  u zajednici u regionu, vođene istom idejom da su ljudi koji žive sa problemima mentalnog zdravlja najbolji stručnjaci za svoje stanje – takozvani „stručnjaci po iskustvu“, i najprikladniji su da nauče kako da pomognu sebi i kako da podrže druge u njihovom oporavku, uz podršku profesionalaca i volontera. Ove organizacije i institucija su zajedno formirale mrežu Zapadnog Balkana pre 5 godina i od tada rade na unapređenju sistema mentalnog zdravlja u regionu, podižući svest o temi ljudskih prava i društvenog statusa korisnika psihijatrijskih usluga, kao i na promociji alternativnih praksi kroz obrazovanje i aktivizam. Svaka od ovih organizacija / institucija je razvila specifičan skup usluga u zajednici posvećenih ljudima koji žive sa psihijatrijskom dijagnozom, čuju glasove, imaju neobična uverenja ili druga neuobičajena iskustva. U regionu bivše Jugoslavije problemi sa mentalnim zdravljem su prilično česti, posebno imajući u vidu nedavnu istoriju i traumatična iskustva vezana za mnoge godine nasilja, siromaštva i izolacije. Deo ovih faktora utiče na to da je prisutna velika stigma u odnosu na sve što se tiče mentalnog zdravlja. Tek od relativno skoro je postalo uobičajenije da ljudi traže profesionalnu pomoć u vezi sa njihovim psihološkim stanjem. Više decenija nakon drugih delova Evrope, ove zemlje polako rade na reformi sistema mentalnog zdravlja, dok i dalje preovladava strogo medicinski psihijatrijski tretman, sa malo ili nimalo psihosocijalne podrške. Nakon što im je dodeljena dijagnoza, ljude uglavnom odbacuje najbliže okruženje i društvo u celini i ostavljeni su potpuno u milosti psihijatrijskog sistema. Nedostatak kvalitetnih usluga u zajednici se uglavnom primećuje nakon puštanja ovih ljudi iz bolnice. Sudeći po svedočenjima korisnika psihijatrijskih usluga, u mnogo slučajeva, ne postoji odgovarajuća podrška, nedostaje strukturiranih programa, gotovo da nema saradnje između zvanične psihijatrije, civilnog društva, organizacija koje predvode korisnici i njihove porodice i državnih organa. Partnerske organizacije iz regiona došle su na ideju da kroz ovaj projekat rade na razvoju struktuiranog edukativnog programa prilagođenog potrebama svih organizacija / institucija čiji je cilj unapređenje postojeće prakse na terenu, podižući ih na viši nivo. Peti partner u ovom projektu, „MET GGZ „iz Holandije ima ulogu trenera i supervizora u ovom projektu i obezbediće kvalitetnu obuku u regionu, primenjujući dobru praksu iz ove evropske zemlje. Budući da je Met Ggz fondacija sa dugogodišnjim iskustvom i prilično širokim spektrom usluga u kontekstu sistema mentalnog zdravlja koji se zasniva na ljudskim pravima, „MET GGZ“ je savršen partner za ovaj projekat. Dirk Corstens, psihijatar u zajednici i potpredsednik Intervoice-a (Međunarodna mreža Hearing Voices), podržao je uspostavljanje Mreže Zapadnog Balkana pre 5 godina i od tada prati razvoj usluga koje pružaju članovi regionalne mreže

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje postojećih usluga u zajednici koje pružaju partneri iz regiona, ojačavanje partnerstva, kvalitetna razmena iskustva i znanja između korisnika psihijatrijskih usluga iz regiona i poboljšanje budućih edukativnih programa. U svakoj partnerskoj zemlji biće organizovani kratki kursevi, „Outreach and grassroots (terenski rad i aktivizam) Beograd“, „Podrška za zaštićeno stanovanje Rijeka“, „Peer support (škola samo- pomoći) škola Ljubljana „,“Posredovanje za reintegraciju Sarajevo“, kao i 2 međunarodna sastanka i javni događaji. Glavne ciljne grupe su korisnici psihijatrijskih usluga i njihove porodice, profesionalci i volonteri koji pružaju usluge u zajednici, pomoćnici u zaštićenom stanovanju. U projekat će direktno biti uključeno otprilike 160 ljudi. Osim toga, ovaj projekat ima za cilj informisanje i edukaciju profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, studenata, predstavnika lokalne samouprave i ostalih građana, podižući svijest o važnosti teme mentalnog zdravlja i ljudskih prava ljudi koji pate od njih. Aktivnosti diseminacije (širenja ideja projekta) takođe će imati za cilj promovisanje programa Erasmus + i saradnje sa Evropskom komisijom i Tempus fondacijom.