NOVOSTI

Hearing voices mreža zapadnog Balkana, ERASMUS+

Hearing voices mreža zapadnog Balkana je deo međunarodne Hearing voices mreže koja postoji u više od 30 zemalja sveta. Mreža je osnovana 2015.godine i čine je organizacije, institucije i pojedinci zainteresovani za drugačiji pristup problemima mentalnog zdravlja. Mrežu zapadnog Balkana čine Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva i Prostor iz Beograda. Projekat „West Balkan Hearing Voices Network“ podržan je od strane Tempus Fondacije u okviru programa Erasmus +.

U projektu zvanično učestvuju Dom Turnić, Kralji ulice i udruženje Prostor.

U zemljama bivše Jugoslavije pitanja mentalnog zdravlja stanovništva predstavljaju gorući problem. Psihijatrijska oboljenja su po broju obolelih među najzastupljenijimau ovim zemljama. Sistem zaštite mentalnog zdravlja je na veoma niskom stepenu razvoja, još uvek su najbrojnije velike institucije van gradova u kojima ljudi provode i čitave živote, a medicinski model je dominantan. Situacija se u prethodnih par godina polako menja, nažalost decenijama kasnije u odnosu na druge delove Evrope. Postoji sve više udruženja koja se bave ovom temom, institucije postaju otvorenije za drugačijii pristup tretmanu mentalnih oboljenja, a države su počele da podržavaju proces deinstitucionalizacije i uvođenje alternativa dosadašnjem isključivo medicinskom tretmanu.

Hearing voices (Čuti glasove) za osobe koje žive sa ovakvim nesvakidašnjim iskustvima predstavlja jedan vid podrške u oporavku i korak upreuzimanju inicijative za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života. Hearingvoices metod obuhvata grupe samopomoći, edukaciju, kao i razmenu među ljudima sa istim ili sličnim iskustvom.

Ovim projektom želimo da pružimo priliku članovima Hearing voices grupa iz tri partnerske zemlje da uspostave bliže kontakte, razmene svoja iskustva i znanja, učvrste veze i zajedničkim naporima, zahvaljujući aktivnostima obuhvaćenim projektom, utiču na poboljšanje položaja korisnika psihijatrsijkih usluga u regionu. Cilj je da se umanje  strahovi, predrasude i pogrešni diskriminišući stavovi koji prate ove ljude tokom čitavog života.

Neke od planiranih aktivnosti su međunarodni projektni sastanci, kratki kursevi i obuke, što će biti odlična prilika da se celi timovi iz sve tri partnerske zemlje sretnu i da kroz jasno strukturisane aktivnosti razmene iskustva i osvrnu se na izazove i planove za razvoj ovog pokreta u regionu. Pored toga, planirane su aktivnosti širenja ideja i rezultata projekta, javni događaji, kao i publikacija sa ličnim pričama članova Mreže.

Fotografija: Željko Maletić