NOVOSTI

Nedelja svesti o mozgu

Nedelja svesti o mozgu je naučno-popularna manifestacija međunarodnog karaktera. U organizaciji Studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije, Nedelja svesti o mozgu 2015. se održala pod sloganom „Moza(i)k u našim glavama“.

16. marta, u galeriji SANU, u okviru Tribine o šizofreniji, o radu udruženja Prostor govorila je Jovana Viculin. Vesna Avramović, predsednica udruženja „Duša“ predstavila je svoje udruženje, a dr Kolarević pričala je o šizofreniji i odnosu porodice i okruženja prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja.